درباره من

اینجانب محمدرضا صفاران، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه علامه طباطبایی میباشم.
من در شهر تهران متولد شده ام.
با تجربه 19 ساله کاری در برخی از بزرگترین و مهم ترین سازمانها و شرکتهای بین المللی که هفت سال آن با سمت مدیریت ارتباطات و بازار در گروه مپنا - شرکت نصب نیرو بوده است، شبکه گسترده ای از ارتباطات ملی، منطقه ای و بین المللی را به خصوص در بازارهای کشورهای مشترک المنافع CIS، کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز برخی کشورهای آفریقایی دارا می باشم.
به علاوه تجربه زیادی در توسعه بازارهای B2B و B2G در زمینه های نیروگاهی، انرژیهای نو، پروژه های ساختمانی بزرگ، خطوط انتقال و پست های فشار قوی و ... دارم.
لازم به ذکر است اینجانب الگوریتمی را به عنوان خروجی رساله دکتری خود ارائه داده ام که شرکتهای پیمانکاری عمومی در سه حوزه انرژی شامل برق، نفت و گاز با تکیه بر آن قادر باشند تا ساختار مجموعه خود را برای ورود و حضور در بازارهای بین المللی، مورد ارزیابی، چینش و نظم دهی قرار دهند. نکته جالب توجه اینکه این الگوریتم با این وسعت و گستردگی، برای نخستین بار در جامعه آکادمیک بین المللی ارائه گردیده است.
در حال حاضر نیز اینجانب به عنوان مدیر بازاریابی و فروش خارجی بخش سرویس گروه مپنا و همچنین نماینده تام الاختیار اتاق بازرگانی کره جنوبی در منطقه خاور میانه مشغول به فعالیت می باشم.